You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Ei kiertoteitä: Venttiilianturi suoraan kytkettynä ohjausventtiiliin

Ei kiertoteitä: Venttiilianturi suoraan kytkettynä ohjausventtiiliin

  • Yksinkertainen verkottaminen ohjausventtiilin suoran ohjauksen ansiosta
  • Kulumista, tukkeumia ja karstoittumista valvova itsediagnostiikka mahdollistaa räätälöidyn, tarpeittesi mukaisen kunnossapidon

Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta

  • LED-vilkkumoodi anturin nopeaan visuaaliseen paikallistamiseen
  • Nopea käyttöönotto, päätyasennon asetus vain yhdellä klikkauksella

Suora liitäntä vähentää kaapelointitarvetta
MVQ201 valvoo jatkuvasti venttiilin asentoa (lähimpään asteeseen). "Auto teach" -opetustoiminnon avulla venttiilin päätyasennot opetetaan automaattisesti. Ohjausventtiili voidaan helposti kytkeä erillisen M12-liitännän avulla ja ohjata IO-Linkin kautta. Tämä yksinkertaistaa kaapelointia ja asennusta ja vähentää samalla mahdollisten vianaiheuttajien määrää.

Käyttäjäystävällinen tilakysely, kunnossapitoinformaatio hyvissä ajoin
Venttiilille määritetyt päätyasennot signaloidaan kahden binäärilähdön avulla ja ne ovat nähtävissä myös selkeiden tila-LEDien avulla. Anturi tunnistaa myös sulkeutumisajan muuttumisen, mikä kertoo kulumisesta, karstoittumisesta tai vieraiden kappaleiden aiheuttamasta tukkeumasta, ja signaloi sen IO-Linkin kautta. Tämä mahdollistaa tarveperusteisen kunnossapitosuunnittelun tai välittömän vianhaun, joiden avulla voidaan välttää pidempiä ja kustannuksia aiheuttavia seisakkeja. Paikallistamisen helpottamiseksi valittu laite vilkuttaa vihreää valoa (vilkkumoodi).

Suoraan kytketty ohjausventtiiliin
MVQ201-mallissa on erillinen M12-liitäntä anturin kytkemiseksi suoraan ohjausventtiiliin, jota puolestaan voidaan ohjata helposti IO-Linkin kautta. Lyhyt kaapeli yksinkertaistaa asennusta ja pienentää datasiirron virheriskiä. Lisäksi esim. karstoittumisesta tai kulumisesta johtuva venttiilin sulkeutumisajan muutos signaloidaan IO-Linkin kautta ja voidaan sitten käsitellä edelleen SMART OBSERVER -ohjelmistossa tai ohjausjärjestelmässä. Tämä mahdollistaa mittaavan kunnossapidon ja laitoksen puhdistamisen suunnittelemattomien, kustannuksia aihettavien seisakkien välttämiseksi.