You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Näyttö / Käyttö / Valaistus
  3. Älykäs monitoiminäyttö IO-Link -liitännällä

Älykäs monitoiminäyttö IO-Link -liitännällä

Analogiasignaalien hajautettu käsittely, erilaisten prosessiparametrien hyvä luettavuus ja vapaasti valittavat skaalauskertoimet

  • Selkeälukuinen näyttö
  • Erilaiset käyttömoodit konfiguroitavissa IO-Linkin kautta tai asetusvalikon avulla
  • Näytön värin vaihto (punainen/keltainen/vihreä) sen mukaan onko säädetty raja-arvo ylitetty tai ei saavutettu
  • Resoluutio 16 bittiä
  • Lisätoiminnot kuten nollaus, suodatus, keskiarvonmuodostus, signaalien yhdistely

Analogianäyttö 4.0
Tämä uusi monitoiminäyttö on enemmän kuin pelkkä näyttö: Se esikäsittelee digitaalisignaalit hajautetusti ja tarvittaessa siirtää nämä tiedot ylemmän tason ohjausjärjestelmään. Tämän älykkään ominaisuutensa ansiosta se sopii erinomaisesti Industry 4.0 -sovellutuksiin.

Monikäyttöinen analogia-arvonäyttö
Tämä älykäs näyttö visualisoi analogialähdöllä varustettujen antureiden tai stanadardisignaalilähdöillä varustettujen lähettimien prosessiparametrit. Vapaasti säädettävät skaalauskertoimet mahdollistavat tulosignaalien muuntamisen ja osoituksen fysikaalisina arvoina (esim. paine, lämpötila tai tilavuusvirtausmäärä). Esimerkiksi painelähetintä käytettäessä voidaan näyttää säiliön sisältämän materiaalin määrä. Tulosignaalien offsettiä voidaan myös säätää erikseen (esim. paine-eromittauksessa).

Käyttäjäystävällinen käsittely.
Kaikki asetukset voidaan tehdä uudenaikaisen, resistiivisen kosketusnäytön avulla. Näyttö siirtyy automaattisesti näyttömoodista parametrointimoodiin. Kaikki asetukset voidaan tehdä vaihtoehtoisesti myös IO-Linkin kautta. Kaikki parametrit ilmaistaan näytöllä selväkielisenä, mikä mahdollistaa helpon ja intuitiivisen käytön. Salasanasuojaus mahdollistaa suojauksen manipulointia vastaan.

Raja-arvojen valvonta
Käyttäjä voi määritellä enintään neljä raja-arvoa. Neljä transistorilähtöä kytkee, jos asetettua rajaa ei ole saavutettu tai ylitetty. Lisäksi IO-Link -versio lähettää esikäsitellyt tiedot suoraan ohjausjärjestelmään.

Selkeä näyttö
Lähtöjen tilat osoitetaan ja prosessiarvosta riippuen näyttöväri voi olla punainen, keltainen tai vihreä. Vapaa tekstisyöttö mahdollistaa myös sellaisten mittayksiköiden näyttämisen, joita ei ole vielä listattu.