1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Kunnonvalvontajärjestelmät
  4. Monitoiminen mittausjärjestelmä analogisille mittausarvoille

Monitoiminen mittausjärjestelmä analogisille mittausarvoille

Hyvä luettavuus ja intuitiivinen käyttö kosketusnäytöllä

  • Hyvin luettava näyttö
  • Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja selkotekstien avulla
  • Näytön vaihtuvuus punaisen, keltaisen ja vihreän välillä ohjearvon ylittyessä tai alittuessa
  • 16 bitin tarkkuus
  • Lisätoiminnot, kuten taara, suodatin, keskiarvon muodostus, signaalikytkennät

Analoginäyttö 4.0
Uusi monitoiminäyttö on enemmän kuin pelkkä näyttö: Se esityöstää analogisia signaaleja hajautetusti ja johtaa nämä tiedot tarvittaessa eteenpäin ylemmän tason ohjaukselle. Tämän älykkyyden ansiosta sitä voidaan käyttää hyvin Teollisuus 4.0-hankkeen kontekstissa.

Monipuolinen analogiarvonäyttö
Älykäs näyttö näyttää erilaiset analogilähdöllä varustettujen anturien tai normisignaalilähdöllä varustettujen lähettimien prosessiparametrit. Vapaasti säädettävien skaalauskertoimien avulla voidaan tulosignaalit laskea uudelleen ja näyttää fysikaalisina arvoina (esim. paine, lämpötila, virtausmäärä). Näin painelähetintä käytettäessä voidaan näyttää esimerkiksi säiliön täyttötilavuus. Lisäksi tulosignaaleja voidaan laskea keskenään, esimerkiksi paineen eropainemittauksessa.

Miellyttävä käyttö
Asetus tapahtuu modernin, resistiivisen kosketusnäytön avulla suoraan näytössä. Näyttö vaihtaa automaattisesti näyttötilasta parametrointitilaan. Kaikki parametrit näytetään selkotekstinä, jotta intuitiivinen käyttö on mahdollista. Salasanamekanismi suojaa epätoivotulta manipuloinnilta.

Raja-arvojen valvonta
Käyttäjä voi antaa valmiiksi korkeintaan neljä raja-arvoa. Kun ohjearvo ylittyy tai alittuu, kytkeytyvät jopa neljä transistorilähtöä. Lähtöjen tila esitetään ja näytön väri voidaan näyttää prosessiarvosta riippuen punaisena, keltaisena tai vihreänä.