You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
 1. moneo: IIoT-alusta
 2. Käyttöesimerkkejä

Johtokykymittaus CIP-laitteistossa

Prosessivaiheiden varmistus prosessilaitteiston pesussa

Johtokykyanturit sopivat erinomaisesti elintarviketeollisuuden sovelluksiin. Ne tunnistavat erilaisten aineiden johtokyvyn ja konsentraation, ja ne pystyvät erottamaan esim. pesuaineliuoksen, huuhteluveden ja elintarviketuotteet toisistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen jatkuvan seuraamisen lisäksi on mahdollista myös vähentää jätteiden ja huuhteluveden määrää - ja tämä kaikki ilman antureihin tehtäviä säätöjä. Tarkat, nopeat ja luotettavat prosessimittaukset auttavat parantamaan laitoksen käyttöastetta ja optimoimaan pesujaksoja.

Kilpailukyvyn säilyttämiseksi on tärkeää minimoida seisakkiajat turvallisuutta ja tuotteen laatua vaarantamatta. Valvo pesunesteen väkevyyttä ja kemikaalien huuhtoutumista linjastosta. Johtokykyä voidaan käyttää tunnistamaan prosessin eri vaiheet huuhteluveden, emäksisen tai happaman CIP-liuoksen ja tuotteen perusteella. Tarvitaan ainoastaan mitattavissa oleva ero aineiden johtokykyjen välillä.

Lähtötilanne:

ifm käyttää CIP-pesujärjestelmää prosessiantureiden sovellustestaukseen. Laitteistoa voidaan käyttää erilaisilla aineilla, paineilla ja lämpötiloilla antureiden testaamiseksi mahdollisimman lähellä asiakkaan sovellusta olevissa olosuhteissa. Laitteistoon kuuluu yleinen teollisuuskontrolleri, jota käytetään ohjaukseen ja rajoitettuun monitorointiin.

Siinä ei ole johtokykymittauksiin tarkoitettuja antureita.

Projektin tavoite:

Projektin tavoitteena on asentaa testijärjestelmään lisävalvontaratkaisu historiadatan tarkastelemisen ja syvällisemmän analysoinnin mahdollistamiseksi. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa myöhemmin tehtävät prosessin optimoinnit. Olemassa olevaan PLC-yksikköön ei tarvitse tehdä minkäänlaisia muutoksia. Toteutetun laitteistolaajennuksen avulla data siirretään nyt IO-Link -laitteiden kautta moneo RTM -sovellukseen.

Toteutus:

ifm:llä moneo|RTM asennetaan yrityksen keskuspalvelimelle. IO-Link -master liitetään palvelimeen sisäisen VLAN-verkon kautta. Kaksi LDL200-johtokykyanturia asennettiin CIP-laitteiston tulo- ja lähtöputkeen ja kytkettiin IO-Link -masteriin.

Tulos:

 • Ohjelmisto tarjoaa yleiskuvan kaikista oleellisista johtokykyyn liittyvistä prosessiarvoista.
 • Huuhteluvesitilanne identifioidaan.
 • Pesuaineiden ja huuhteluratkaisujen hukkakäyttö minimoidaan.
 • Tarkat, nopeat ja luotettavat prosessimittaukset auttavat parantamaan laitoksen käyttöastetta ja optimoimaan pesujaksoja.

Lopputulos:

Laitoksen digitalisointi onnistui ilman mitään muutoksia tai väliintuloja olemassa olevaan PLC-yksikköön tai ohjelmistoon.

Järjestelmärakenne

ifm moneo | RTM - system build
 1. Johtokykyanturi tuloputkessa
 2. Johtokykyanturi lähtöputkessa
 3. IO-Link -master (esim. AL1351)

Kojelauta

Oleellinen anturidata voidaan visualisoida nopeasti ja yksilöllisesti älykkään kojelaudan avulla. Valmiiksi konfiguroidut instrumentit, kuten lämpömittarit tai viivadiagrammit, auttavat prosessiarvojen graafisessa visualisoinnissa. Standardiformaateissa (PNG, JPEG, GIF...) olevat kuvat voidaan ladata suoraan kojelaudalle. Käyttäjät voivat navigoida erilaisten kojelautojen välillä helposti navigointimerkkien avulla.

Seuraava kuva esittää koko laitoksen visualisointia kojelaudalla. Navigointimerkit linkittyvät suoraan toisiin kojelautoihin, jotka välittävät lisää yksityiskohtia kyseessä olevasta alueesta:

ifm moneo - CIP dashboard
 1. Johtokyky tuloputkessa
 2. Johtokyky lähtöputkessa
 3. Johtokykyero
 4. Aineen lämpötila lämpötila-anturin ja johtokykyanturin tuloputkessa
 5. Aineen lämpötila johtokykyanturin lähtöputkessa

Analyysi

Analyysi antaa helpon pääsyn historiatietoihin ja vertailee prosessiarvoja. Voidaan esimerkiksi mitata, kuinka kauan kesti ennen kuin tulo- ja lähtöputkesta mitatut johtokykyarvot saavuttivat saman tason. Tämä auttaa koneoperaattoria optimoimaan prosessejaan. Esimerkiksi hapoilla ja emäksillä tehtävät kalliit huuhteluprosessit voidaan optimoida.

 • Relevanttien anturiarvojen näyttö analyysitaulukossa
 • Jokaisen yksittäisen pesuprosessin kestoajan visualisointi.
 • Tulo- ja lähtöputkesta mitattujen prosessiarvojen korrelointi
moneo - CIP analysis

Lasketut arvot

Tämä toiminnon avulla prosessidatasta voidaan luoda lisäarvoa. Prosessiarvoja voidaan linkittää ja käyttää laskutoimituksiin. Esimerkiksi CIP-laitoksissa tulo- ja lähtöputken välisellä johtokykyerolla on suuri merkitys. Sen avulla voidaan arvioida, miten hyvin järjestelmä on huuhdeltu kyseisellä aineella (vesi, happo, emäs jne.). Kun ero lähestyy arvoa 0µS/cm, voidaan olettaa, että järjestelmä on täysin huuhdeltu.

ifm moneo - CIP calculated values
 1. Johtokyky, tuloputki [µS/cm]
 2. Johtokyky, lähtöputki [µS/cm]
 3. Kahden tuloarvon absoluuttisen erotuksen laskeminen
 4. Johtokykyero laskentatuloksena [µS/cm]