You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Yritys
  3. Tietoja meistä

Tietoa meistä

Alussa oli intohimo, joka kannusti perustajia haluamaan tehdä asiat paremmin. Kehittämään poikkeuksellisen laadukkaita ja luotettavia antureita ja tarjoamaan esimerkillistä asiakaspalvelua. ifm käynnisti toimintansa lokakuussa 1969 tähän visioon perustuen ja tietoisena siitä, että "laatu" kattaa paljon muutakin kuin itse tuotteen.

Close to you

Tehtyämme asiakkaidemme kanssa useiden vuosien ajan intensiivistä yhteistyötä olemme saavuttaneet markkina-aseman palveluhenkisenä antureiden asiantuntijana. Nykyään meillä on yli 7 300 työntekijää yli 95 maassa. Vaikka yrityksemme onkin kasvanut suureksi, olemme silti säilyttäneet perustajavuosien hyvät ominaisuudet: pienyrityksen joustavuuden ja yksilöllisyyden sekä konsernille ominaisen laadun ja ammattitaidon. Ja työmme keskipisteessä ovat vielä tänä päivänäkin asiakkaat - siis close to you.

Laatu ja palvelu

Laatu on mielestämme käsite, joka kattaa paljon muutakin kuin itse tuotteen. Kaikki prosessimme on suunniteltu asiakaspalvelua ja tuotteen laatua silmällä pitäen. Tuemme jokaista asiakasta henkilökohtaisesti - kaikkialla maailmassa ja millä kielellä hyvänsä. Ja jos kiire joskus yllättää, maksuttoman Service-Hotline-asiakaspalvelumme pätevät asiantuntijat auttavat taitavasti eteenpäin. Hyödynnämme jatkuvasti asiakkailta saamaamme palautetta parantaaksemme tuotteidemme laatua. Kuormitamme antureitamme erityisessä testimenettelyssä huomattavasti yli rajojen, varmistaaksemme, että ne vastaavat asiakkaan prosesseissa lupaustamme. Lisäksi jokaiselle tuotteelle suoritetaan lopputarkastus, ennen kuin se toimitetaan eteenpäin. Olemme sisäistäneet tämän lupauksen ja myönnämme jokaiselle luettelon tuotteelle 5 vuoden takuun.

Valmistettu Saksassa

70 % tuotteistamme on suunniteltu ja valmistettu Saksassa. Meillä on vahvat siteet Saksan toimipaikkaan. Nyt olemme kuitenkin saavuttaneet pisteen, jolloin haluamme laajentaa visiotamme palveluajatuksesta "close to you". Yhdysvalloissa, Singaporessa, Puolassa ja pian myös Romaniassa sijaitsevien tuotanto- ja kehityslaitostemme avulla noudatamme pääperiaatteitamme ja voimme huippuasiantuntemuksella reagoida markkinoiden erilaisiin vaatimuksiin nopeasti, joustavasti ja ammattitaidolla. Kaikkien tuotanto- ja kehityslaitosten toiminta perustuu kuitenkin samoille korkeille saksalaisille laatustandardeille, olipa sitten kyse työntekijöidemme työehdoista, ympäristönsuojelusta tai kehityksen ja tuotannon korkeista laatustandardeista.

Lisäarvoa ja arvojen mukanaan tuomat voitot

Yrityksemme voitot ovat välttämätöntä koulutus- ja työpaikkojen luomiseen ja varmistamiseen sekä investointeihin ja innovaatioon tarvittavaa pääomaa. ifm-yrityskonsernin sisällä on arvopohjainen toiminta kuitenkin tärkeässä asemassa. Jo perustajasukupolvi muotoili yrityksen periaatteet filosofiaksi, joka nykyään 16 kielelle käännettynä annetaan jokaiselle työntekijälle. Siinä painotetaan eettistä yrityskulttuuria ja rohkaistaan vastuulliseen ja kestävään toimintaan - myös globaalissa yhteydessä. Menestyvä taloudenhoito ja moraalinen toiminta eivät meidän mielestämme sulje pois toisiaan. Siitä on todisteena yrityksemme jatkuva kasvu aina perustamisajoista lähtien. Tämän filosofian pohjalta saavutimme liikevaihdon 1 miljardi EUR vuonna 2019.

Erinomaista ifm!

ifm on aina liikkeessä. Innovaatioita kehitellään, tuotteita optimoidaan ja järjestelmäratkaisuja sovitetaan jatkuvasti erilaisiin tarkoituksiin. Ammatillisten perspektiivien ja uramahdollisuuksien on tarkoitus asettaa uusia mittapuita ja huolehtia turvallisesta tulevaisuudesta. Tietenkin on myös ilahduttavaa huomata, että ifm saa tuloksistaan säännöllisesti tunnustusta.