You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States

ifm electronic:in partneriyritys

Partneriyritysten tarjoamia palveluja
 • Automatisointitehtävien suunnittelu ja projektointi
 • Järjestelmien käyttöönotto ja testaus
 • Tekninen dokumentointi
 • Laitteistojen asennus ja kaapelointi
 • Huolto ja kunnossapito
 • Järjestelmäratkaisut ifm:n tuotteilla
 • Ohjelmoinnin suunnittelu, toteutus ja dokumentointi
 • Diagnostiikka- ja tiedonkeruujärjestelmien suunnittelu ja toteutus
 • Tiedonsiirto- ja verkkoratkaisujen suunnittelu ja toteutus kenttäväylien avulla (CAN, AS-interface, Profibus j.n.e.)
 • Käyttöhenkilöstön koulutus
ifm:n partneriyritys
 • Omaa hyvät tiedot ifm:n tuotteista
 • Omaa toimialakohtaista tietämystä sovelluksista ja niihin liittyviltä alueilta
 • On lähellä asiakasta
 • Saa ja antaa koulutusta ifm:n komponenteille
 • Tarjoaa tukipalveluja projektoinnista aina kokonaisiin järjestelmätoteutuksiin.
 • Toimii yhteistyössä ifm:n ja muiden partneriyritysten kanssa
Partneriyrityksen rooli
 • ifm-partneri on asiakkaille luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani.