You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Laitesuojaus
  4. Suojataskut lämpötila-antureille

Suojataskut lämpötila-antureille

  • Lämpötila-anturin tehokas pitkäaikainen suojaus
  • Suojaus syövyttäviä aineita ja suuria prosessipaineita vastaan
  • Lämpötila-anturin helppo vaihto käytön aikana

Suojataskut lämpötila-antureille


Suojaputket lämpötila-antureille

Syövyttävät aineet, korkeat paineet ja virtausnopeudet vaativat suojaputkien käyttöä. Nämä pitävät haitalliset vaikutukset poissa lämpötila-anturista ja mahdollistavat anturien vaihdon prosessin käydessä.
Monenlaiset prosessiliitännät ja asennuspituudet takaavat käytön hygieenisissä ja teollisissa sovellutuksissa.