You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet konenäköantureille
  5. Käyttöohjelmisto

Tarvikkeet konenäköantureille - Käyttöohjelmisto

  • Sovellutuskohtaisten konfiguraatioiden käyttäjäystävällinen luonti ja hallinta
  • Reaaliaikavalvontamoodi käyttöönotto- ja huoltotarkoituksiin
  • Huoltoraporttien tallennus ja siirto
  • Sovellutusanalyysit huoltoraporttien avulla

Tarvikkeet konenäköantureille - Käyttöohjelmisto


Käyttöohjelmisto

Kohteentarkastusanturi O2V erottaa käyttötilat "Sovellutukset", "Näyttö" ja "Huolto". Käyttötilan valinta suoritetaan käyttöohjelmistolla.
Uuden testausohjelman asettaminen, hallinta ja konfigurointi suoritetaan käyttötilassa "Sovellutukset". Laite voi tallentaa jopa 32 testausohjelmaa (= sovellutusta).
Kohteentarkastusanturin O2V toimintaa voidaan valvoa "Monitori"-moodissa. Se helpottaa käyttöönottoa ja parametrointia huomattavasti.
Käyttötila "Huolto" on tarkoitettu diagnosointiin. Ajantasainen anturikuva ja kaikki kohteet näkyvät kuvaikkunassa.
Lisäksi on mahdollista hakea ja tallentaa kertomuksia, suorittaa tilastollisia mittauksia ja näyttää hyväksyttävien ja huonojen lukemien viimeiset kuvat.