You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet kulma-antureille

Tarvikkeet kulma-antureille

Tarvikkeet kiertoantureille

Asennuskulmaraudat mahdollistavat kiertoantureiden yksinkertaisen, nopean ja edullisen asennuksen. Kiertoanturien kytkimet ja laakerit huolehtivat välyksettömästä kiertoliikkeiden siirrosta, vaimentavat tärinää ja tasaavat suuntausvirheitä.
Jos kuljetinhihnan nopeutta ei voida mitata käyttömoottoriin asennetun kiertoanturin avulla, koska hihnan luisto estää tarkan mittauksen, siihen voidaan asentaa mittapyörä, jonka avulla nopeuden suora mittaaminen on mahdollista.