1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Jännitelähteet
  4. Elektroniset 24 V DC sulakepiirit
  5. Elektroniset 24 V DC sulakepiirit IO-Link-liitännällä

Elektroniset 24 V DC sulakepiirit IO-Link-liitännälläSähköiset 24V DC-sulakkeet IO-Link-liitännällä

Sähköiset 24V DC-sulakkeet valvovat jatkuvasti sekundäärivirtapiiriä ja kytkevät ne virhetapauksessa luotettavasti pois päältä. Nämä sähköiset sulakeautomaatit mahdollistavat esimerkiksi pitkien kaapelipituuksien virtapiirien katkaisun ylikuormitustilanteessa, joissa mekaaniset johdonsuojakytkimet eivät usein laukea.
Järjestelmä on rakennettu modulaarisesti ja se koostuu syöttömoduulista ja siihen ketjutetuista varmistusmoduuleista. Jokainen varmistusmoduulin kanava voidaan painikkeen avulla yksitellen kytkeä päälle ja pois päältä tai palauttaa alkuasentoon. Lisäksi moduulia voidaan käyttää ja se voidaan parametroida myös IO-Linkin kautta. Kaikki tiedot siirretään suoraan liitettyyn IO-Link-Masteriin. Lisäksi välitetään esim. varmistusautomaatin käynnistämät diagnoositiedot ja käynnistystapahtumien lukumäärä sulaketta kohden. Myös yksittäisten virtapiirien kytkeminen peräkkäin käyttöönottoa tai uudelleenkäynnistystä varten virheenkorjauksen jälkeen voidaan suorittaa IO-Linkin kautta etänä.
LINERECORDER-SENSOR-ohjelmiston avulla anturin parametriarvot voidaan visualisoida, siirtää ja arkistoida.