You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Jännitelähteet
  4. Elektroniset 24 V DC sulakepiirit

Elektroniset 24 V DC sulakepiirit

Sähköiset 24V DC-sulakkeet

Sähköiset 24V DC-sulakkeet valvovat jatkuvasti sekundäärivirtapiiriä ja kytkevät ne virhetapauksessa luotettavasti pois päältä. Nämä sähköiset sulakeautomaatit mahdollistavat esimerkiksi pitkien kaapelipituuksien virtapiirien katkaisun ylikuormitustilanteessa, joissa mekaaniset johdonsuojakytkimet eivät usein laukea.
Järjestelmä on rakennettu modulaarisesti ja se koostuu syöttömoduulista ja siihen ketjutetuista varmistusmoduuleista. Ne voidaan liittää päämoduuliin yksinkertaisen taittomekanismin avulla, kokonaan ilman siltoja tai hyppyjohtimia. Helppo asennus ja kaapelointitarpeen minimointi säästävät kuluja ja aikaa. Standardiversiossa voidaan syöttömoduuliin liittää jopa 10 ja IO-Link-vaihtoehdossa jopa 8 varmistusmoduulia.
Turvamoduuleissa on LED-valo, joka signalisoi, onko moduuli käynnistetty, onko se aktiivinen ja kuinka paljon se on kuormittunut. Jokaisessa moduulissa on kaksi kanavaa. Jokainen kanava voidaan painikkeen avulla yksitellen kytkeä päälle ja pois päältä tai palauttaa alkuasentoon. IO-Link-mallissa voidaan moduulit parametroida ja niitä voidaan käyttää etätoiminnolla.