1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Ohjelmisto
  4. Parametrointi- ja käyttöohjelmisto
  5. Kohteentunnistus

Käyttöohjelmisto kohteentunnistukseen

  • Sovellutuskohtaisten konfiguraatioiden käyttäjäystävällinen luonti ja hallinta
  • Reaaliaikavalvontamoodi käyttöönotto- ja huoltotarkoituksiin
  • Huoltoraporttien tallennus ja siirto
  • Sovellutusanalyysit huoltoraporttien avulla


Kohteentunnistukseen

Kohteentunnistusanturin käyttöohjelmisto O2D erottaa käyttötavat "Sovellutukset", "Näyttö" ja "Huoltokertomus". Kun laite on käynnistetty ja liitetty tietokoneeseen, se vaihtaa monitori-moodiin, kun aktiivinen käyttö on tallennettu. Anturia voidaan tarkkailla toiminnan aikana, kun laite on mittauskäytössä. Asettaminen, hallinta, konfigurointi ja testaus suoritetaan käyttötilassa "Sovellutukset". Anturi voi tallentaa jopa 32 sovellutusta (= parametritietuetta).
Huoltotila toimii diagnosointitarkoituksiin. Anturi pysäyttää käynnissä olevan sovellutuksen ja kaikki saavutetut tulokset. Kuvaikkunassa näkyvät ajantasaiset anturikuvat ja kaikki parametrikohteet, kuten hakualueet, toleranssileveydet, ääriviivat jne. Lisäksi on mahdollista hakea ja tallentaa kertomuksia, suorittaa tilastollisia mittauksia sekä ladata näyttää ja tallentaa anturista hyväksyttävien ja huonojen lukemien viimeiset kuvat.