1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Ohjelmisto
  4. Parametrointi- ja käyttöohjelmisto
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Yleiskäyttöinen parametrointi ja visualisointi kaikille IO-Link-antureille
  • Prosessiarvojen yksinkertainen ja selkeä esitys
  • Lyhyt käyttöönottoaika
  • Prosessiarvojen graafinen esitys
  • Laitteiden helppo korvaaminen


IO-Link-antureille

LINERECORDER SENSOR on helposti ymmärrettävä ohjelmisto, jolla IO-Link-anturit voidaan parametroida online ja offline USB-adapterilla. Sen avulla kaikki IO-Link-liitännällä varustetut anturit ja toimilaitteet voidaan yhtenäisesti parametroida ja visualisoida.
Vakiotoimintoihin kuuluu IODD:n tuonti ja automaattinen liitettyjen laitteiden tunnistus. Säädettävissä olevien parametrien selkeä kuvaus mahdollistaa laitetoiminnon yksinkertaisen määrittelyn. Parametritietueet voidaan tallentaa ja siirtää. Dokumentointia varten ne voidaan arkistoida myös pdf-tietostoina. Prosessiarvot esitetään käyttöönoton aikana graafisesti. Se auttaa käyttäjää optimoimaan parametrit kussakin käyttötapauksessa ja mahdollistaa siten laitteen häiriöttömän käytön.