You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Anturit liikkuviin työkoneisiin

Anturit liikkuviin työkoneisiin

Anturit liikkuvalle kalustolle

Automaatiotekniikassa anturit ovat ohjausjärjestelmien "tuntoaisteja". Niitä käytetään myös liikkuvassa kalustossa ja laitteissa. Toisin kuin teollisuusautomatiikkaan suunnitelluissa laitteissa, mobiilivalmiudella varustetuille antureille asetetaan huomattavasti korkeammat vaatimukset.
ifm:n laitteet sopivat vahvan kotelonsa ja korkean suojausluokkansa ansiosta käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Ne ovat iskun- ja tärinänkestäviä ja niitä voidaan käyttää myös vahvasti likaantuneessa ympäristössä. Jotta anturit toimivat luotettavasti sekä jäätävässä kylmyydessä että kuumien moottoreiden läheisyydessä, niillä on laajennettu lämpötila-alue. Laitteet kestävät myös nopeita lämpötilanmuutoksia. Laaja syöttöjännitealue huolehtii siitä, että korkeatkaan ajoneuvon verkon vaihtelut eivät vaikuta toimintatapaan. Jotta laitteet vastaavat yhä vaativimpia liikkuvan kaluston EMC-vaatimuksia, niiden EMC-kestävyys on entistä parempi.
Monilla antureilla on E1-tyyppihyväksyntä.
ifm:n mobiilikäyttöön tarkoitetussa tuotevalikoimassa on esim. induktiivisia antureita, paineantureita, lämpötila-antureita, kallistusantureita ja kameroita.