You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Käyttö- ja monitorointiyksiköt
  5. Ohjelmisto dialogimoduleille

Käyttö- ja monitorointiyksiköt - Ohjelmisto dialogimoduleille

  • Voidaan käyttää normaaleissa Windows-tietokoneissa
  • Helppo verkotus CAN-väylän kautta
  • Standardinmukainen ohjelmistoliitäntä DDE- ja OLE-teknologioilla
  • Suorituskykyiset liitännät, kuten esim. GPS-data tai FTP-tiedonsiirto
  • Intuitiivinen, käyttäjäystävällinen käsittely

Käyttö- ja monitorointiyksiköt - Ohjelmisto dialogimoduleille

Dialogilaitteiden ohjelmisto

Standardin IEC 61131-3 mukainen liikkuvan kaluston käyttöön tarkoitettu ohjausjärjestelmien ohjelmointityökalu antaa ohjelmoijan käyttöön mitä erilaisimpia ohjelmistokieliä, jotta projekti voidaan toteuttaa ja sitä voidaan hallita nopeasti. Tehokas näyttöyksikkö koneiden ja laitteiston toiminnan graafista esitystä varten täydentää paketin.
Ohjelma mahdollistaa monipuolisen ifm-ohjausjärjestelmän käytön.
Liitäntä on tehty norminmukaisella sarjaliitännällä tai CAN-PC-liitännällä.
Ohjelmisto tukee laitteeseen liitetyn ohjauksen kommunikaatioparametrien asettamista, ohjauksen ohjelmointia ohjausjärjestelmäkielellä normin mukaisesti ja ohjauksen käytettävissä olevien tietojen diagnoosia/visualisointia.