1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Ohjausjärjestelmät
  5. Kompaktiohjausjärjestelmät suojausluokka IP 67

Liikkuvan kaluston järjestelmät - Kompaktiohjausjärjestelmät suojausluokka IP 67

  • Analogia- ja binääritulot ja -lähdöt ohjaus- ja diagnostiikkasignaaleille
  • Monimutkaisiin liikkuvien työkoneiden ohjaustoimintoihin
  • Tehokas CAN-liitäntä erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
  • Ohjelmointi IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmistolla
  • E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)


Liikkuvan kaluston järjestelmät - suojausluokan IP 67 kompaktiohjaukset

ecomatmobile-rakennesarjan kompaktiohjaukset on suunniteltu käytettäväksi vaikeissa olosuhteissa. Ne sopivat asennettavaksi suoraan ajoneuvoihin ja liikkuvaan kalustoon ja takaavat suojausluokan IP 67 myös ilman suojaavaa lisäkoteloa.
Ohjaus työstää antureiden synnyttämät signaalit nopeasti ja luotettavasti ja asettaa ne toimilaitteiden käyttöön. Eri käyttöalueiden monitoimisten tulojen ja lähtöjen lisäksi jokaisessa ohjauksessa on useampi CAN-liitäntä. Moottorinohjauslaitteesta tulevat tiedot voidaan työstää J1939-protokollan avulla.
Laitteissa on korkea EMC-kestävyys ja niillä on E1-tyyppihyväksyntä.
Ohjauksen toiminnallisuus voidaan sovittaa helposti ja tarkasti kuhunkin sovellutustapaukseen standardin IEC 61131-3 mukaisen CODESYS-kehitysohjelman avulla.
Tätä järjestelmää käytetään pääasiassa rakennuskoneissa, maa- ja metsätalouskoneissa, yhdyskunta-ajoneuvoissa ja kuljetus- ja logistiikka-ajoneuvoissa.