You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät

Liikkuvan kaluston järjestelmät

Liikkuvan kaluston järjestelmät

Kattavassa ecomatmobile-ohjausjärjestelmässä on tuotteita erilaisten liikkuvan kaluston vaatimuksiin. Myös kuumuuden, kylmyyden, kosteuden, pölyn ja tärinän aiheuttamissa äärimmäisen rasittavissa olosuhteissa on laitteen toimittava mahdollisimman luotettavasti. Tuotevalikoimassa on ohjauksia, näyttöjä ja I/O-moduuleja. Telematiikkajärjestelmät mahdollistavat tehokkaan kalustonhallinnan ja luotettavan etähuollon ja -diagnoosin.
Näitä järjestelmiä käytetään pääasiassa rakennuskoneissa, maa- ja metsätalouskoneissa, yhdyskunta-ajoneuvoissa ja kuljetus- ja logistiikka-ajoneuvoissa.
Laitteissa on korkea EMC-kestävyys ja niillä on E1-tyyppihyväksyntä.
ifm:n tuotevalikoiman muut tuotteet täydentävät tarjontaa.