1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Kunnonvalvontajärjestelmät
  4. Signalointi- ja näyttöyksiköt

Signalointi- ja näyttöyksiköt

  • Analogia-arvojen näyttö
  • Prosesiarvojen näyttö ja monitorointi
  • Pulssimuotoisten signaalien näyttö ja monitorointi

Signalointi- ja näyttöjärjestelmät

Ajantasaisten prosessiarvojen hajautettu näyttö ja työstäminen on teollisissa prosesseissa välttämätön. Yksi syy tähän on tärkeiden prosessiarvojen silmälläpitäminen, toinen syy on se, että häiriötapauksessa voidaan virheanalyysi suorittaa nopeasti. Näytöt, joissa on analogiatulo, näyttävät tosiarvot annettujen fysikaalisten yksikköjen mukaisesti. Näytöt, joissa on binäärilähtö, ilmoittavat raja-arvojen saavuttamisen tai ylittämisen.