1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Kunnonvalvontajärjestelmät
  4. Standardisignaalien käsittelyjärjestelmät

Standardisignaalien käsittelyjärjestelmät

Standardisignaalien mittausjärjestelmät

Analogisten standardisignaalien näyttö ja arviointi on monissa teollisuusprosesseissa laitteistojen ja koneiden luotettavan käytön tärkeä edellytys.
Raja-arvokytkimet ja analogiatulolla varustetut näytöt mahdollistavat tosiarvojen näytön. Binäärilähdöt ilmoittavat raja-arvojen saavuttamisen tai ylittämisen.