You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Kunnonvalvontajärjestelmät
  4. Standardisignaalien käsittelyjärjestelmät

Standardisignaalien käsittelyjärjestelmät

Standardisignaalien mittausjärjestelmät

Analogisten standardisignaalien näyttö ja arviointi on monissa teollisuusprosesseissa laitteistojen ja koneiden luotettavan käytön tärkeä edellytys.
Raja-arvokytkimet ja analogiatulolla varustetut näytöt mahdollistavat tosiarvojen näytön. Binäärilähdöt ilmoittavat raja-arvojen saavuttamisen tai ylittämisen.