You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Kunnonvalvontajärjestelmät
  4. Pyörintävahdit
  5. Turvapysähtymisvalvonta

Pulssinkäsittelyjärjestelmät - Turvapysähtymisvalvonta

Pulssinkäsittelyjärjestelmät - Turvapysähtymisvalvonta

Luotettava pysäytyksen valvonta


Rakennesarjan DA pysähtymisvahti on pulssinmittausjärjestelmä luotettavaan kierrosluvun alituksen tai pysäytyksen valvontaan. Se kirjaa ylös liitettyjen, pulssigeneraattorina toimivien antureiden pulssit sisääntuloissa ja laskee niiden perusteella taajuuden. Tulotaajuutta (tosiarvoa) ja kytkentäpistettä (ohjearvoa) jatkuvasti vertailemalla laite tunnistaa asetetun kierrosluvun alittamisen tai pysäytyksen ajoissa.
Pysähtymisvahtia käytetään esimerkiksi tunnistamaan, ovatko pyörivät laitteen osat, esim. käyttölaitteet, moottorit tai akselit, pysähtyneet jarrutuksen yhteydessä. Näin voidaan turvallisesti ja luotettavasti estää henkilövahingot ja laitteiston vauriot.