1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Kunnonvalvontajärjestelmät
  4. Virtausmittarit vedelle

Virtausmittarit vedelle

Virtausmittarit vedelle

Jotta vedenkulutusta voidaan vähentää, on ensin tiedettävä, kuinka paljon vettä kuluu. Magneettisinduktiiviset ja ultraäänivirtausanturit mittaavat kolmea prosessisuuretta: virtausmäärää, käyttömäärää ja aineen lämpötilaa. Niitä käytetään usein jäähdytyspiireissä, esim. terästehtaissa, autoteollisuudessa ja lasinvalmistuksessa. Vesitaloudessa ja teollisissa laitoksissa antureita käytetään vedenkulutuksen mittaukseen.
Huippukulutus, tietyn hetken kulutus ja jo tapahtunut kulutus voidaan helposti ohjelmoida ja hakea esiin asetettujen kytkentä- ja hälytysarvojen kautta painikkeen painalluksella.
Valikoimassa on myös vaihtoehtoja, jotka sopivat yhteen juomavesijärjestelmien kanssa.