You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. Optinen identifiointi
  5. Käyttöohjelmisto

1D-/2D-koodilukijat - Käyttöohjelmisto

  • Sovellutuskohtaisten konfiguraatioiden käyttäjäystävällinen luonti ja hallinta
  • Reaaliaikavalvontamoodi käyttöönotto- ja huoltotarkoituksiin
  • Huoltoraporttien tallennus ja siirto
  • Sovellutusanalyysit huoltoraporttien avulla

1D-/2D-koodilukijat - Käyttöohjelmisto

Käyttöohjelmisto

Käyttöohjelmisto 1D-/2D-koodilukija erottaa käyttötilojen "Konfiguroinnit", "Näyttö" ja "Huoltokertomus" välillä. Uuden konfiguroinnin asettaminen, hallinta ja parametrointi suoritetaan käyttötilassa "Konfigurointi". Laite voi tallentaa jopa 32 konfigurointitiedostoa (= parametritietuetta). Konfigurointi sisältää kaikki käytön suhteen tärkeät parametrit, jotka sallivat laitteen itsenäisen luku-/todennuskäytön.
Monitori-moodissa tarkkaillaan laitteen toimintatapaa. Jokaisessa laukaisussa otettu kuva lähetetään käyttöohjelmaan, esitetään ja mitataan. Siihen liittyvä luku-/todennustulos, koodin laadun arviointi ja tilastolliset tiedot näytetään tuloskentässä.
Monitori-moodissa saadut luku-/todennustulokset voidaan tallentaa paikallisesti mittausprotokollana. Huoltokertomus tallentaa lisäksi laitteen konfiguroinnin, mittaustilastot (hyvät/huonot lukutapahtumat) ja viimeiset luku-/todennustulokset kuvineen.