You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. RFID UHF

RFID UHF

RFID UHF

UHF-alueen RFID-ratkaisuja käytetään tuotannossa, intralogistiikassa ja kuljetintekniikassa. Ratkaisevia etuja ovat suuret toimintaetäisyydet ja kyky lukea useampia transpondereita (niin sanotut ID-tunnisteet) samanaikaisesti.
UHF-mittausyksikkö ohjaa tiedonvaihtoa RFID-antennien tai anturi-/toimilaitetason kanssa, kommunikoi ylemmän tason ohjauksen kanssa ja mahdollistaa laitteen konfiguroinnin verkkopalvelimen kautta. Erilaiset versiot sallivat UHF-mittausyksiköiden käytön Euroopassa ja sen ulkopuolella.
UHF-mittausyksikkö siirtää tietoja ohjausjärjestelmiin Ethernet IP:n tai Ethernet TCP/IP:n kautta.
RFID:n UHF-antennit mahdollistavat kosketuksettoman RFID-transpondereiden lukemisen ja/tai kirjoittamisen. Niitä on saatavilla neljälle eri toimintaetäisyydelle - Ultra Low Range, Low Range, Mid Range ja Wide Range.
ID-tunnisteet ovat RFID-järjestelmän tiedonkantajia. Ne kiinnitetään koodattavaan kohteeseen, jolloin ne yhdistävät koodin ja siihen kuuluvan kohteen.