You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Identifiointijärjestelmät

Identifiointijärjestelmät

Tunnistusjärjestelmät

Automaattiset 1D/2D-koodilla tai RFID-tunnisteella varustetut tunnistusjärjestelmät ovat nykyään vakiotuotteita tuotannossa, intralogistiikassa ja kuljetintekniikassa. Ne mahdollistavat tavaroiden ja rakenneosien tarvittavan jakelun. Lisäksi ne takaavat työkappaleiden seurattavuuden reaaliajassa. Siten valmistus- ja toimitusprosesseja voidaan ohjata täysautomaattisesti ja dokumentoida kattavasti.
Antennit lukevat ja/tai kirjoittavat RF-tunnistusjärjestelmissä työkappaleeseen tai tavaran alustaan sijoitettuja RFID-transpondereita, niin sanottuja ID-tunnisteita, kosketuksettomasti. Niiden tiedot siirretään suoraan RFID-mittausyksikköön ja työstetään siellä. Mittausyksikkö siirtää tiedot ohjausjärjestelmään kenttäväyläliitännällä esim. PROFIBUS DP:n, PROFINETin, Ethernet IP:n, Ethernet TCP/IP:n tai EtherCATin kautta. Käyttöalueita ovat esim. valmistuslinjojen materiaalivirtojen ohjaus ja valvonta.
1D-/2D-koodilukijan käyttöalueet ulottuvat tuotteen seurannasta tuotteen ohjauksen kautta aina tuotteen tunnistukseen asti.
Anturi tunnistaa tavara- ja työkappalealustoihin sijoitetut 1D- ja 2D-koodit riippumatta koodin kääntymisasennosta anturiin. Myös vaurioituneet tai likaantuneet koodit tunnistetaan luotettavasti, vaikka jopa neljäsosa tiedoista olisi tuhoutunut. Se ratkaisee tekstitunnistustehtäviä (OCR), esimerkiksi tuotetunnistusta varten tyyppitunnusten tai sarjanumeroiden perusteella.