You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IO-Link
  4. IO-Link -prosessianturit
  5. Pinnankorkeusanturit hygienisiin tiloihin

IO-Link - Pinnankorkeusanturit hygienisiin tiloihin

  • Luotettava pinnankorkeuden valvonta säiliöissä ja astioissa
  • Sovitus eri astiakorkeuksille mittapuikkoa lyhentämällä
  • Hygieninen rakenne elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
  • Selkeä 4-numeroinen LED-näyttö
  • Vahvistinyksiköstä ja mittasondista koostuva modulaarinen järjestelmä

IO-Link - Pinnankorkeusanturit hygienisiin tiloihin


Pinnankorkeusanturit hygieenisiin sovellutuksiin

Rakennesarjan LR pinnankorkeusanturi toimii mikroaaltotutkan periaatteella ja mittaa pinnankorkeuden sähkömagneettisten pulssien avulla nanosekunttialueella. Se sopii elintarvikeyhteensopivien materiaaliensa ja hygieniavaatimukset täyttävien asennusmahdollisuuksiensa vuoksi erinomaisesti elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan. Melkein kaikki aineet voidaan tunnistaa, myös voimakkaasti tarttuvat aineet ja ei-johtavat aineet. Vaahto tai korkeat lämpötilat, eivät vaikuta tähän tarkkaan pinnankorkeuden mittaukseen.
Anturi asennetaan tarvikkeena saatavilla olevan asennusadapterin tai hitsattavan adapterin (esim. Clamp, meijeriputki, Varivent) avulla suoraan säiliöön. Tarvittaessa käyttäjä voi helposti lyhentää anturisauvan ja sovittaa sen säiliöön.
Laitteessa on kaksi binäärilähtöä, jotka voidaan ohjelmoida joko sulkeutuviksi tai avautuviksi. Yksi binäärilähtö voidaan konfiguroida mittausarvon ilmoittamista varten myös skaalattavaksi analogialähdöksi.
Kaikkien parametrien säätö sekä kytkentäpisteiden ohjelmointi ja todellisen pinnankorkeuden näyttö tapahtuu toimintopainikkeiden avulla ja 4-merkkipaikkaisella aakkosnumeerisella näytöllä. Lisäksi anturi voidaan parametroida myös IO-Linkin kautta, esim. USB-liittymällä. LINERECORDER-SENSOR-ohjelmiston avulla anturin parametriarvot voidaan visualisoida, siirtää ja arkistoida.