1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IO-Link
  4. IO-Link -prosessianturit
  5. Pinnnakorkeusanturit modulaarisella lähetinkonseptilla

IO-Link - Pinnnakorkeusanturit modulaarisella lähetinkonseptilla

  • Luotettava pinnankorkeuden valvonta säiliöissä ja astioissa
  • Sovitus eri astiakorkeuksille mittapuikkoa lyhentämällä
  • Sopii vedelle, öljyille ja jäähdytysnesteille
  • Selkeä 4-numeroinen LED-näyttö
  • Tarkka analogialähtö ja käyttäjäystävällinen tiedonsiirto IO-Linkin kautta


Pinnankorkeusanturit ja modulaarinen sondikonsepti

Pinnankorkeusanturi toimii mikroaaltotutkan periaatteella ja mittaa pinnankorkeuden sähkömagneettisten pulssien avulla nanosekunttialueella. Se sopii jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan melkein kaikille nesteille, esim. vesipohjaisille aineille, jäähdytysvoiteluaineille, puhdistusaineille ja öljyille.
Anturi asennetaan suoraan säiliöön käyttämällä prosessiliitäntää tai laippaa. Tarvittaessa käyttäjä voi helposti lyhentää anturisauvan ja sovittaa sen säiliöön.
Kaikkien parametrien säätö sekä kytkentäpisteiden ohjelmointi ja todellisen pinnankorkeuden näyttö tapahtuu toimintopainikkeiden avulla ja 4-merkkipaikkaisella aakkosnumeerisella näytöllä. Lisäksi anturi voidaan parametroida myös IO-Linkin kautta, esim. USB-liittymällä. LINERECORDER-SENSOR-ohjelmiston avulla anturin parametriarvot voidaan visualisoida, siirtää ja arkistoida.