1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IO-Link
  4. IO-Link -laitteet
  5. Elektroniset 24 V DC sulakepiirit

IO-Link - Elektroniset 24 V DC katkaisupiirit

  • 24 V toisiopiirin jatkuva monitorointi
  • Luotettava katkaisu vikatapauksessa
  • Koneistojen ja laitosten modulaarinen ja selektiivinen suojaus
  • Selvästi näkyvä LED-merkkivalo kapasiteetin käyttöasteen, kytkentätilan ja käytön osoitukseen
  • Signaalien ja diagnostiikkatietojen siirto IO-Link-liitännän kautta


IO-Link - sähköiset 24V DC-sulakkeet

Sähköiset 24V DC-sulakkeet valvovat jatkuvasti sekundäärivirtapiiriä ja kytkevät ne virhetapauksessa luotettavasti pois päältä. Nämä sähköiset sulakeautomaatit mahdollistavat esimerkiksi pitkien kaapelipituuksien virtapiirien katkaisun ylikuormitustilanteessa, joissa mekaaniset johdonsuojakytkimet eivät usein laukea.
Järjestelmä on rakennettu modulaarisesti ja se koostuu syöttömoduulista ja siihen ketjutetuista varmistusmoduuleista. Jokainen varmistusmoduulin kanava voidaan painikkeen avulla yksitellen kytkeä päälle ja pois päältä tai palauttaa alkuasentoon. Lisäksi moduulia voidaan käyttää ja se voidaan parametroida myös IO-Linkin kautta. Kaikki tiedot siirretään suoraan liitettyyn IO-Link-Masteriin. Lisäksi välitetään esim. varmistusautomaatin käynnistämät diagnoositiedot ja käynnistystapahtumien lukumäärä sulaketta kohden. Myös yksittäisten virtapiirien kytkeminen peräkkäin käyttöönottoa tai uudelleenkäynnistystä varten virheenkorjauksen jälkeen voidaan suorittaa IO-Linkin kautta etänä.
LINERECORDER-SENSOR-ohjelmiston avulla anturin parametriarvot voidaan visualisoida, siirtää ja arkistoida.