You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. Kenttäväyläkomponentit
  5. AS-i-gateway-yksiköt turvalogiikalla

AS-i-gateway-yksiköt turvalogiikalla

AS-i-gateway-yksiköt turvalogiikalla

AS-i Gateway-yksiköt virhesuojatulla ohjausjärjestelmällä

Ohjausjärjestelmällä varustetut AS-i Gateway-yksiköt ohjaavat tiedonvaihtoa luotettavasti anturi-/toimilaitetasolla ja kommunikoivat nopeasti ylemmän tason ohjauksen kanssa. Niitä voidaan käyttää itsenäisinä hajautettuina ohjausjärjestelminä tai Gateway-yksikkönä tavallisimpiin kenttäväyliin. Valikoimassa on liitäntöjä, esim. EtherNet/IP:hen ja Profinetiin.
Laitteissa on kaksi ohjausjärjestelmää yhdessä kotelossa. Yksi ohjausjärjestelmä käynnistää turvallisuuteen liittyviä sovellutuksia, toinen ohjausjärjestelmä toimii vakio-ohjausjärjestelmänä. Molemmat ohjausjärjestelmät kommunikoivat keskenään, jolloin koko laitteen ohjaus, mukaanluettuna turvatoiminnot ja visualisoinnit, toimii vain yhdellä isäntäkoneella.
Virhesuojattu ohjausjärjestelmä on sertifioitu käytettäväksi turvasovellutuksissa aina SIL3, PL e:hen asti. Laitteessa on paikalliset, suojatut tulot ja lähdöt. Helppokäyttöiset diagnoositoiminnot kuten esim. suojattu I/O-tilanäyttö ja ilmoitusten virhemuisti aikaleimalla helpottavat vianetsintää ja lyhentävät pysäytysaikoja.
Värinäytön ansiosta kaikkien AS-i slaves -laitteiden tila näkyy paikan päällä yhdellä silmäyksellä. Sisäänrakennetun verkkopalvelimen kautta myös antureita/toimilaitteita koskevien tietojen visualisointi on mahdollista.
Suorituskykyiset ohjausjärjestelmät voidaan ohjelmoida helposti CODESYS-ohjelmistolla.