You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Signaalinkäsittelyjärjestelmät
  5. Virtausvalvonta

Signaalinkäsittelyjärjestelmät - Vahvistinyksiköt virtausvalvontaan

  • Sisäänrakennettu virtaus-, lämpötila- ja johdinvalvonta
  • Säädettävät binäärilähdöt virtauksen ja lämpötilan valvontaan
  • Selkeä monivärinen LED-pylväsnäyttö
  • Signaalilähtö potentiaalivapaiden relekoskettimien kautta
  • Kytkentävaihtoehdot: Veitsiliittimet / ruuviliittimet ja jousiliittimet

Signaalinkäsittelyjärjestelmät - Vahvistinyksiköt virtausvalvontaan

Virtausvalvonta

Sovellutuksissa, joissa mittauslaitteella varustettua virtausanturia ei voida hyödyntää, käytetään antureita yhdessä mittausyksiköiden kanssa. Näin on esimerkiksi silloin, kun laitetta käytetään räjähdysvaarallisilla alueilla, ahtaissa asennusolosuhteissa tai kun näytön on toimittava hajautetusti.
Valikoimassa on mittausyksiköitä, jotka voidaan asentaa kytkentäkaappiin tai laitteen käyttöpaikalle. Laitteesta riippuen voidaan valvoa virtausta, lämpötilaa ja/tai johdinkatkoksia. Kaikki laitteet näyttävät virtauksen LED-pylväskaaviolla.
Käyttöpaikalla tapahtuvan asennuksen mittausjärjestelmät liitetään virtausanturiin M12-pistokeliitännällä suoraan mittauskohdassa.
Räjähdysvaarallisille alueille tarkoitetuissa sovellutuksissa anturit ja mittauselektroniikka on suunniteltu ja hyväksytty räjähdysvaarallisella alueella käytettäväksi voimassa olevien määräysten mukaisesti.