You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Pinnankorkeusanturit
  5. Lasetetäisyysanturit kosketuksettomaan mittaukseen

Pinnankorkeusanturit - Lasetetäisyysanturit kosketuksettomaan mittaukseen

  • Luotettava optinen etäisyysmittaus 9,8 m saakka
  • Skaalattava mittausalue ja ikkunatoiminto
  • Kaksi binäärilähtöä, joista toinen voidaan konfiguroida analogialähdöksi
  • Laaja valikoima asennustarvikkeita

Pinnankorkeusanturit - Lasetetäisyysanturit kosketuksettomaan mittaukseen

Laser-etäisyysanturit kosketuksettomaan mittaukseen

O1D300 on pinnankorkeusanturi, jossa on PMD-teknologialla (PMD = Photo-Misch-Detektor) toteutettu valon kulkuajan mittausjärjestelmä. Se mittaa kosketuksettomasti kiintoaineiden ja läpinäkymättömien nesteiden pinnankorkeuksia lasersäteen valon kulkuajan mittaukseen perustuen. Erittäin pienikokoisessa anturissa, vain 42 x 42 x 52 mm, on erittäin suuri tuntoetäisyys, näkyvä laservalosäde ja korkea toimintareservi. Se voidaan kiinnityselementtien avulla asentaa turvalliselle etäisyydelle mitattavasta aineesta.
Kaikkien parametrien säätö sekä kytkentäpisteiden ohjelmointi tapahtuu toimintopainikkeiden avulla ja 4-merkkipaikkaisella aakkosnumeerisella näytöllä.