1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Pinnankorkeusanturit
  5. Modulaarinen lähetinkonsepti hygienisten tilojen sovellutuksiin

Pinnnakorkeusanturit - Modulaarinen lähetinkonsepti hygienisten tilojen sovellutuksiin

  • Optimaalinen sovitus asennusolosuhteisiin säädön avulla
  • Aseptoflex Vario -kierre erilaisille prosessiadaptereille
  • Sondipituudet 15...200 cm
  • Soveltuu ainelämpötiloille 150 °C saakka

Pinnnakorkeusanturit - Modulaarinen lähetinkonsepti hygienisten tilojen sovellutuksiinModulaarinen sondikonsepti hygieenisille sovellutuksille

Rakennesarjan LR pinnankorkeusanturi toimii mikroaaltotutkan periaatteella ja mittaa pinnankorkeuden sähkömagneettisten pulssien avulla nanosekunttialueella. Se sopii elintarvikeyhteensopivien materiaaliensa ja hygieniavaatimukset täyttävien asennusmahdollisuuksiensa vuoksi erinomaisesti elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan. Melkein kaikki aineet voidaan tunnistaa, myös voimakkaasti tarttuvat aineet ja ei-johtavat aineet. Vaahto tai korkeat lämpötilat, eivät vaikuta tähän tarkkaan pinnankorkeuden mittaukseen.
Anturi asennetaan tarvikkeena saatavilla olevan asennusadapterin tai hitsattavan adapterin (esim. Clamp, meijeriputki, Varivent) avulla suoraan säiliöön. Tarvittaessa käyttäjä voi helposti lyhentää anturisauvan ja sovittaa sen säiliöön.
Laitteessa on kaksi binäärilähtöä, jotka voidaan ohjelmoida joko sulkeutuviksi tai avautuviksi. Yksi binäärilähtö voidaan konfiguroida mittausarvon ilmoittamista varten myös skaalattavaksi analogialähdöksi.
Kaikkien parametrien säätö sekä kytkentäpisteiden ohjelmointi ja todellisen pinnankorkeuden näyttö tapahtuu toimintopainikkeiden avulla ja 4-merkkipaikkaisella aakkosnumeerisella näytöllä. Lisäksi anturi voidaan parametroida myös IO-Linkin kautta, esim. USB-liittymällä. LINERECORDER-SENSOR-ohjelmiston avulla anturin parametriarvot voidaan visualisoida, siirtää ja arkistoida.