You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Pinnankorkeusanturit
  5. Sisäänrakennettu lämpötilamittaus

Pinnankorkeusanturit - Sisäänrakennettu lämpötilamittaus

  • Luotettava pinnankorkeuden tunnistus astioissa ja säiliöissä
  • Käyttö vedellä, öljyillä ja jäähdytysnesteillä
  • Käyttäjäystävällinen kytkintoiminnon ja kytkentäpistepisteiden asettelu
  • Pinnankorkeuden ja lämpötilan valvonta samalla laitteella
  • Selkeä 4-numeroinen LED-näyttö

Pinnankorkeusanturit - Sisäänrakennettu lämpötilamittaus


Pinnankorkeusanturit integroidulla lämpötilamittauksella

Rakennesarjan LT pinnankorkeusanturit valvovat luotettavasti säiliöiden ja tankkien pinnankorkeutta ja lämpötilaa. Ne mittaavat jatkuvasti esim. jäähdytysvoiteluainesäiliöiden tai hydraulitankkien täyttöastetta.
Laite näyttää vaihtoehtoisesti ajantasaisen pinnankorkeuden tai ajantasaisen lämpötilan näytöllä ja ilmoittaa asetetun raja-arvon saavuttamisen tai alittamisen. Mitattavan aineen säädöt, kytkentäpisteiden arvot ja lähtöjen päästöpisteen ja kytkentätoiminnot voidaan asettaa intuitiivisesti käyttövalikosta.
Antureita on tarjolla erilaisilla sauvapituuksilla. Valinnaisesti saatavilla olevien ruuvattavien tai laippa-adapterien avulla laitteet voidaan helposti asentaa haluttuun asennussyvyyteen.
Koska pinnankorkeuden ja lämpötilan valvonta on yhdistetty yhteen ja samaan laitteeseen, ei toista mittausjärjestelmää varten tarvitse porata uusia reikiä säiliöön.