You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Virtausanturit / virtausmittarit
  5. Jäähdytysvesijärjestelmän ohjaustaulu

Jäähdytysvesijärjestelmän ohjaustaulu

Jäähdytysvesijärjestelmän ohjaustaulu

Jäähdytysveden ohjaustaulut

Jäähdytysveden ohjaustauluja käytetään erityisesti korkeasti automatisoiduissa robotti-pistehitsauslaitteissa ja autoteollisuudessa. Silloin erityisesti hitsauspihtien etuosan, ns. "hitsauspäiden" jäähdytys on ehdottoman välttämätöntä. Hitsaustulppien repeäminen ja vuodot jäähdytysjärjestelmässä on tunnistettava nopeasti ja luotettavasti, jotta vältetään rungon vauriot ja sen aiheuttamat laitteiston pysäytykset.
Jos hitsaustulppa ei toimi, on jäähdytysjärjestelmän pysäytettävä kylmäaineen lisääminen erittäin nopeasti. ifm:n jäähdytysveden ohjaustaulut takaavat tämän toiminnon.
Jäähdytysveden ohjaustaulu koostuu suodattimesta, virtausanturista ja esivirtauksen vedenpysäytysventtiilistä. Paluuvirtauksessa on paineanturi, takaiskuventtiili ja valinnainen säätöventtiili.
Suodatin suodattaa kiinteät aineet, jotta jäähdytysjärjestelmä ei tukkiudu.
Virtausanturi valvoo järjestelmän jäähdytysveden määrää. Epätiiviydestä, letkun rikkoutumisesta tai tulpan repeämisestä johtuva ylivirtaus ja tukkeutumisesta tai tukkeutumisesta tai letkujen puristuksiin joutumisesta johtuva alivirtaus voidaan tunnistaa luotettavasti.
Esivirtauksessa sijaitseva vedenpysäytysventtiili sulkee virhetapauksessa vedentulon järjestelmään ja estää jäähdytysveden valumisen ulos. Takaiskuventtiili estää jäähdytysveden valumisen ulos paluuvirtauksella, jos tulppa vaurioituu tai letku repeää.
Paineanturi valvoo käyttöpainetta jäähdytysjärjestelmän paluuvirtauksessa. Koska tulpan vaurioitumisen seurauksena syntyneen äkillisen paineenalennuksen jälkeinen reaktioaika on erittäin lyhyt, on järjestelmän kytkeydyttävä pois päältä luotettavasti ja nopeasti.
ifm:llä on tarjolla asiakaskohtaisesti kuhunkin sovellutukseen sopivia jäähdytysveden ohjaustauluja.