1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Virtausanturit / virtausmittarit
  5. Virtausmittarit pienille annostelumäärille

Virtausmittarit pienille annostelumäärille

  • Virtausnopeus maks. 200 ml/min
  • Sopii vedelle ja vesipohjaisillet liuoksille
  • Tilavuusvirtausmäärän, kokonaismäärän ja lämpötilan osoitus
  • Lyhyt vasteaika ja suuri vasteherkkyys
  • Selkeä LED-näyttö


Virtausanturit pienille annostelumäärille

Rakennesarjan SQ virtausanturi takaa veden ja vesipohjaisten liuosten luotettavan valvonnan. Se sopii erityisesti pienten virtausmäärien mittaukseen esim. nesteitä annosteltaessa.
Se mittaa kolmea prosessisuuretta, virtausmäärää, käyttömäärää ja aineen lämpötilaa.
Laitteessa on kaksi binäärilähtöä, jotka voidaan ohjelmoida joko sulkeutuviksi tai avautuviksi. Yksi binäärilähtö voidaan konfiguroida mittausarvon ilmoittamista varten myös skaalattavaksi analogialähdöksi. Käytetyn määrän valvomista varten toinen lähtö lähettää laskuimpulsseja ohjaukseen.
Kaikkien parametrien säätö ja kytkentäpisteiden ohjelmointi tapahtuu kahden anturin painikkeiden avulla ja 4-merkkipaikkaisella aakkosnumeerisella näytöllä.