1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Virtausanturit / virtausmittarit
  5. Sähkömekaaniset anturit näytöllä

Sähkömekaaniset virtausmittarit näytöllä

  • Optimoitu vedelle ja öljyille
  • Sisäänrakennettu lämpötilamittaus
  • Asennus ilman ylimääräisiä suoria putkiosuuksia ennen mittauskohtaa tai sen jälkeen
  • Prosessiarvojen perusteella vaihtuva näyttöväri (punainen/ vihreä)
  • Erittäin lyhyt vasteaika

Sähkömekaaniset virtausmittarit näytölläSähkömekaaniset anturit näytöllä

Rakennesarjan SBY näytöllä varustetut sähkömekaaniset virtausanturit valvovat nestemäisiä aineita, kuten vettä, glykoliliuoksia, teollisuusöljyjä tai jäähdytysvoiteluaineita. Ne mittaavat molempia prosessisuureita, virtausmäärää ja aineen lämpötilaa.
Anturi toimii jousituetun männän periaatteella. Virtaava aine nostaa kotelon venttiili-istukassa lepäävää mäntää jousivoimaa vastaan. Männän asento ilmoittaa virtauksen. Jousivoima palauttaa männän turvallisesti lähtöasemaan, kun virtaus vähenee ja estää siten takaisinvirtauksen.
Tuotevalikoimassa on analogisella lähdöllä varustettu virtauslähetin ja binäärilähdöllä varustettu virtausvahti.
Suurilta etäisyyksiltä ja joka suunnasta hyvin näkyvä 4-merkkinen LED-näyttö ja kaksi anturipäähän asetettua tilanosoitus-LED-valoa helpottavat käyttöönottoa, huoltoa ja käyttöä. Näyttö voidaan vaihtaa "punaisesta" näytöstä puna-vihreään vaihtonäyttöön. Näin tilanosoituksia voidaan korostaa tai voidaan luoda itsenäinen väri-ikkuna.
Kestävä mekaaninen malli sallii käytön korkeissa paineissa ja haastavassa teollisuusympäristössä. Mitattavasta virtausmäärästä riippuen on saatavilla laitteita erilaisilla prosessiliitännöillä.
Parametrien asetus tapahtuu suoraan anturissa olevilla painikkeilla. Lisäksi anturi voidaan parametroida myös IO-Linkin kautta, esim. USB-liittymällä. LINERECORDER-SENSOR-ohjelmiston avulla anturin parametriarvot voidaan visualisoida, siirtää ja arkistoida.