You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Virtausanturit / virtausmittarit
  5. Ultraääni-virtausanturit

Ultraääni-virtausanturit

  • Sopii vedelle, öljylle ja glykoliliuoksille
  • Voidaan käyttää suurilla virtausnopeuksilla
  • Myös johtamattoman veden mittaus on mahdollista
  • Binääri-, analogia- ja pulssilähtö
  • Tilavuusvirtausmäärän, kokonaismäärän ja lämpötilan osoitus

Ultraääni-virtausanturit


Ultraäänivirtausanturit

Rakennesarjan SU ultraäänivirtausanturi valvoo nestemäisiä aineita, kuten vettä, glykoliliuoksia tai teollisuusöljyjä. Se mittaa kolmea prosessisuuretta, virtausmäärää, käyttömäärää ja aineen lämpötilaa.
Huippukulutus, tietyn hetken kulutus ja jo tapahtunut kulutus voidaan helposti ohjelmoida ja hakea esiin asetettujen kytkentä- ja hälytysarvojen kautta painikkeen painalluksella.
Laitteissa on kaksi binäärilähtöä, jotka voidaan ohjelmoida joko sulkeutuviksi tai avautuviksi. Yksi binäärilähtö voidaan konfiguroida mittausarvon ilmoittamista varten myös skaalattavaksi analogialähdöksi. Käytetyn määrän valvomista varten toinen lähtö lähettää laskuimpulsseja ohjaukseen.
Pelkän virtausmäärän valvonnan lisäksi SU mittaa myös aineen lämpötilaa. Se näytetään paikan päällä ja asetetaan valmiiksi signaalinkäsittelyä varten. Sen vuoksi anturi sopii erityisesti jäähdytyspiirien valvontaan.