You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit

Prosessianturit

Prosessianturit

Kaikkialla siellä, missä teollisessa prosessitekniikassa käsitellään nesteitä, ilmaa tai kaasua, käytetään prosessiantureita paineen, lämpötilan, virtauksen tai pinnankorkeuden mittaukseen ja tunnistukseen.
Paineantureita käytetään sekä hydrauliikassa öljyn järjestelmäpaineen että tankkien ja säiliöiden hydrostaattisen paineen luotettavaan tunnistukseen elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa.
Virtausanturit sopivat koneiden, aggregaattien ja teollisten uunien sekä laitteiden ja rakennusten tuuletusjärjestelmien jäähdytys- ja voiteluainejärjestelmien valvontaan. Elektroniset pinnankorkeusanturit tunnistavat luotettavasti nesteiden tai kiintotoaineiden täyttökorkeutta säiliöissä, tankeissa ja siiloissa.
Lämpötila-antureita käytetään varmistamaan oikea lämpötila elintarvike-, virvoitusjuoma- ja lääketeollisuuden sovellutuksissa. Työstökoneissa ja autoteollisuudessa käyttölaitteiden, vaihteistojen tai moottoreiden lämpötila tai lämpötilaerot ovat tärkeä osoitus koneen tilasta. Teräs-, metalli- ja lasiteollisuudessa jäähdytyspiirien lämpötilan valvonta suojaa laitteistoa ylikuumenemiselta.
Venttiilejä käytetään nesteiden, ilman tai kaasujen annosteluun ja ohjaukseen. Induktiiviset kaksoisanturit mahdollistavat pneumaattisten kääntökoneistojen ja venttiililäppien sijaintien luotettavan tunnistuksen. Venttiilianturit tunnistavat lineaarisella toimilaitteella varustettujen venttiilien asennon.