You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Turvateknologia
  4. AS-i turvateknologia
  5. Turvatulo-/lähtömodulit

AS-i-turvateknologia (Safety at Work) - Turvatulo-/lähtömodulit

  • AS-i turvamodulit kenttä- ja keskusasennukseen
  • Turvakomponenttien liittäminen AS-i-verkkoihin
  • Liitäntä mekaanisille turvakytkimille ja 3-johtimisille turva-antureille
  • Kaapelin asennussuunta vapaasti valittavissa (3 eri suuntaa), pika-asennusteknologia
  • Hyväksynnät EN 62061 / SIL3 ja EN ISO 13849-1 / PL e

AS-i-turvateknologia (Safety at Work) - Turvatulo-/lähtömodulit


Luotettavat I/O-moduulit

Luotettavat AS-i-moduulit tunnistavat turvallisuuden kannalta tärkeitä kytkentätiloja, esim. 1- tai 2-kanavaiset HÄTÄ-SEIS-painikkeet, asentokytkimet tai ovipainikkeet. Luotettavalla tulomoduulilla voidaan liittää turvallisuuteen liittyviä komponentteja AS-i-järjestelmään ilman sisäänrakennettua AS-i-liitäntää.
Laitteet täyttävät kansainväliset voimassa olevat turvatekniikan normien vaatimukset. Ne tunnistavat ja ilmoittavat virheitä, kuten oikosulku, ristiinkytkentävika tai kommunikaatiovirhe. Kirkkaat LED-valot osoittavat tulojen ja lähtöjen kytkentätilat, jännitteensyötön ja mahdolliset moduulissa olevat virheet.
Tuotevalikoimassa on ClassicLine-moduuli kenttäkäyttöön ruuviasennuksella tai pika-asennustekniikalla sekä SmartLine-moduuli asennettavaksi kytkentäkaappiin.