You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Turvateknologia
  4. AS-i turvateknologia

AS-i turvateknologia

AS-i Safety at Work

AS-i on yksinkertainen ja taloudellinen johdotusjärjestelmä teollisuuskommunikaation ensimmäiselle tasolle. AS-i-verkosto koostuu ohjauksesta, ns. Master-laitteesta, signaalinkäsittelymoduuleista ja niihin liitetyistä antureista ja toimilaitteista.
Turvallisuuteen suuntautuvat komponentit voidaan AS-i Safety at Work -laitteella helposti liittää AS-i-verkkoon. Vakiolaitteiden ja turvallisten komponenttien signaalit lähetetään saman johdon kautta.
Virhesuojattu AS-i-ohjausjärjestelmä on sertifioitu käytettäväksi turvasovellutuksissa aina SIL3, PL e:hen asti.
AS-i-turvamonitoreja käytetään AS-i-järjestelmässä suojalaitteiden valvontaan. Ne valvovat lähetettäviä koodijaksoja AS-i-verkossa. Jos viesteissä on poikkeamia tai aika ylittyy, monitori vie laitteen turvalliseen tilaan.
Luotettavat AS-i-moduulit tunnistavat turvallisuuden kannalta tärkeitä kytkentätiloja, esim. 1- tai 2-kanavaiset HÄTÄ-SEIS-painikkeet, asentokytkimet tai ovipainikkeet. Luotettavalla tulomoduulilla voidaan liittää turvallisuuteen liittyviä komponentteja AS-i-järjestelmään ilman sisäänrakennettua AS-i-liitäntää.