You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Turvateknologia
  4. Turvareleet
  5. Turvareleet mykistystoiminnolla

Turvareleet - Turvareleet mykistystoiminnolla

  • Liitäntä OSSD-lähdöillä varustetuille turvavaloverhoille / turvavalokennoille
  • Turvarele sisäänrakennetulla mykistystoiminnolla
  • Turvakategoria tyyppi 4 IEC 61496 mukaan
  • Sisäänrakennetut signaali- ja takaisinkytkentäkoskettimet

Turvareleet - Turvareleet mykistystoiminnolla


Turvakytkentälaitteet mykistystoiminnolla

Relelähdöillä varustetut turvakytkentälaitteet mahdollistavat turvavaloverhojen ja -kennojen liittämisen. Niihin on sisäänrakennettu mykistystoiminto sekä signaali- ja takaisinkytkentäkoskettimet. Mykistys on tilapäinen turvavaloverhojen ja -verkkojen suojatoiminnon ohittaminen, jotta kohteita voidaan suunnitelmanmukaisesti kuljettaa vaara-alueen poikki.
Käsittely- ja lastausasemilla voidaan mykistystoiminnon ansiosta turvallisesti erottaa toisistaan ihminen ja materiaali.