You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Turvateknologia
  4. Turvavalokennot
  5. Käyttö tehdasautomaatiosovellutuksissa

Turvavalokennot - Käyttö tehdasautomaatiosovellutuksissa

  • Turvakategoriat 2 ja 4 IEC 61496 mukaan
  • Vaarallisten tilojen ja porttien luotettava suojaus
  • Ei kuolleita alueita L-muotoon asennettuna
  • Helppo kytkeä luotettavien M12-pistokeliittimien avulla

Turvavalokennot - Käyttö tehdasautomaatiosovellutuksissa

Käyttö teollisuusautomaatiossa

Rakennesarjan OY turvavaloverkkoja käytetään vaara-alueiden varmistamiseksi ja henkilöiden suojaamiseksi. Kapea malli sallii asennuksen myös ahtaisiin tiloihin. Suoja-alueen korkeudesta riippuen on saatavilla 2-, 3- tai 4-säteisiä valoverkkoja.
Turvavaloverkot ovat optoelektronisia suojalaitteita, jotka koostuvat lähettimistä ja vastaanottimista. Ne vastaavat tyypin 2 / SIL 1 tai tyypin 4 / SIL 3 turvateknisiä vaatimuksia.
Tyypillisiä käyttötapauksia ovat käyttörajoitukset ja vaara-alueen valvonta robottisoluissa ja valmistuslinjoilla.