You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Turvateknologia
  4. Induktiiviset turva-anturit
  5. Induktiiviset turva-anturit

Induktiiviset turva-anturit

  • Sertifiointi IEC 60947-5-3, ISO 13849-1, IEC 62061 ja IEC 61508 mukaan
  • Varmistaa käyttäjän ja koneen turvallisuuden
  • Erikoistoimilaitteita ei tarvita elektronisten turva-antureiden yhteydessä
  • Antureiden kytkentä turvalogiikkaan tai AS-i-turvamoduliin

Induktiiviset turva-anturit

Induktiiviset turva-anturit

Automatisoinnin turvatekniikka on osaltaan vastuussa ihmisen ja koneen turvallisesta yhteistyöstä. Turvatoiminnolla varustetut turva-anturit ovat ihmisten ja koneiden turvalaitteiden tärkeä osa. Uusi toimintaperiaate ja sen myötä induktiivisten antureiden edut sopivat myös turvallisiin sovellutuksiin. Metallin suora tunnistus käynnistää useita sovellutuksia. Magneettisia tai mekaanisia vastakappaleita ei suunnittelussa tarvitse ottaa huomioon. Kosketuksettomuutensa vuoksi kulumaton toiminta ja korkea suojaluokka takaavat laitteiston korkean käytettävyysasteen.

Naarasliittimelle ei aseteta mitään erityisiä vaatimuksia, esim. suojuksia, kierrettyjä johtimia tai erillistä asennusta. Anturi liitetään tavanomaisilla, ei suojatuilla 4-napaisilla liitäntäjohdoilla jo olemassa oleviin ohjausjärjestelmä- ja logiikkamoduuleihin. Antureiden tulo- ja lähtösignaalit vastaavat normia DIN EN 61131-2. Ne ovat siten täysin yhteensopivia ohjausjärjestelmän tulojen ja lähtöjen kanssa. Aivan yhtä helppoa on liitäntä ifm-mittausreleeseen, väyläjärjestelmään AS-i Safety at Work -, PROFIsafe-, Interbus Safety -järjestelmiin tai turvallisiin ohjausjärjestelmä- ja logiikkamoduuleihin. Dynaamisen pulssikyselyn laiteperheessä tarvitaan vastaavia ohjelmistomoduuleita. Kahdella PNP-lähdöllä varustetut turva-anturit voidaan kytkeä hyväksyttyihin, ilman ristiinvalvontaa oleviin kaksikanavaisiin mittauslaitteisiin, jotka sopivat plus-liitännän kosketuksettomasti vaikuttaviin suojalaitteisiin (BWS). ifm electronicin mittausyksiköt mahdollistavat lisäksi mm. asetuskäytön ja DIN EN 60947-5-1 -normin mukaisten HÄTÄ-SEIS-laitteiden liittämisen ilman lisäkustannuksia.

Turvallisen anturin toiminnalle ei vaadita magneettia tai koodattua toimilaitetta. Induktiivinen turva-anturi tunnistaa metalleja ja toimii aktivointialueella, jota valvotaan sekä tilallisesti että myös ajallisesti.