You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Turvateknologia

Turvateknologia

Turvateknologia

Konedirektiivin mukaan koneista ei saa aiheutua vaaraa. Koska nollariskiä ei ole olemassa, on pyrittävä jäännösriskiin, joka voidaan hyväksyä. Jos turvallisuus johtuu ohjausjärjestelmistä, on niiden suunnittelun minimoitava toimintahäiriöt.
Automatisoinnin turvateknologia vähentää henkilö- ja konevaurioiden riskiä.
ifm-valikoimassa on lukuisia turvallisia tuotteita: kosketuksettomasti vaikuttavat suojalaitteet (BWS), ovikytkimet, käyttöelementit ja ohjausjärjestelmät.
Toisin kuin tavanomaiset turvakytkimet, induktiiviset turva-anturit tunnistavat metallia suoraan, tarvitsematta erityistä vastakappaletta.
Turvavaloverhoja ja -verkkoja käytetään aina silloin, kun vaara-alueet on luotettavasti suojattava. Niitä ovat optoelektroniset suojalaitteet, jotka koostuvat lähettimestä ja vastaanottimesta. Ne vastaavat tyypin 2 / SIL 2 tai tyypin 4 / SIL 3 turvateknisiä vaatimuksia.
Lukituksella varustetut AS-i-ovikytkimet saavat aikaan sen, että liikkuvat suojalaitteet, kuten esim. suojaverkot, suojaovet ja muut suojukset pidetään suljettuina niin kauan kuin vaarallinen tilanne jatkuu.
Turvalliset HÄTÄ-SEIS-painikkeet ja muut suojakytkimet pakottavat koneen tai laitteen pysähtymään tai seisahtumaan vaarallisessa tilanteessa.
ifm:n turva-anturit ja käyttölaitteet voidaan liittää mihin tahansa turvamittauslaitteeseen, siis myös turvareleisiin, ohjelmoitaviin logiikkamoduuleihin tai turvallisiin ohjausjärjestelmiin.
Turvallisuuteen suuntautuvat komponentit voidaan AS-i Safety at Work -laitteella helposti liittää AS-i-verkkoon. Vakiolaitteiden ja turvallisten komponenttien signaalit lähetetään saman johdon kautta.
Lisäksi ajoneuvoissa ja liikkuvassa kalustossa on suoraan asennukseen käytettävissä tehokas, vapaasti ohjelmoitava 32-bittinen SafetyController.