You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikeanturit
  4. Pyörintävahdit
  5. Pinnankorkeuden valvonta

Pulssinkäsittelyjärjestelmät - Vahvistinyksiköt pinnankorkeuden valvontaan

  • Säiliöiden suojaus ylitäyttöä ja tyhjäkäyntiä vastaan
  • Pumppujen ja venttiilien luotettava kulumissuojaus
  • Säädettävä vetohidastus, maks. 10 s
  • Säädettävä päästöhidastus, maks. 60 s
  • Nopea ja aikaa säästävä kiskoasennus

Pulssinkäsittelyjärjestelmät - Vahvistinyksiköt pinnankorkeuden valvontaan


Pinnakorkeuden säätely

Pinnankorkeuden säätelyyn tarkoitettu mittausyksikkö säätelee pinnankorkeuksia tankeissa ja säiliöissä ja suojaa siten esim. ylitäyttymiseltä, kuivakäynniltä ja vuodoilta. Laite vastaanottaa signaaleja ulkoiselta anturilta ja kytkee lähdöt säädettävien tulo- ja lähtöviiveiden perusteella.
Valikoimassa on laitteita, joihin voidaan liittää yksi tai kaksi anturia.
Kun pinnankorkeutta säädellään yhdellä anturilla, valvotaan säiliön ylempää raja-arvoa kapasitiivisella anturilla. Kun pinnankorkeus saavutetaan, anturi lähettää signaalin mittausyksikölle. Se pysäyttää ylitäytön sulkemalla tuloventtiilin säädetyksi ajaksi.
Pinnankorkeuden säätely kahdella anturilla on tyypillinen kaksipistesäätely. Pumpun suojaamiseksi kuivakäynniltä on tankkiin asennettu kaksi kapasitiivista anturia. Kun alempi pinnankorkeus saavutetaan, anturi lähettää signaalin mittausyksikölle. Se kytkee relelähdöllä pois päältä pumpun, jolla ainetta tavallisesti pumpataan säiliöstä. Kun saavutetaan ylempi pinnankorkeus, sinne asennettu toinen anturi kytkeytyy päälle. Mittausyksikössä oleva rele kytkeytyy taas päälle ja pumppu käynnistyy.