You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikeanturit
  4. Pyörintävahdit
  5. Pyörimissuuntavalvonta

Pulssinkäsittelyjärjestelmät - Pyörimissuuntavalvonta

  • Pyörimissuunnan valvonta porrastettujen pulssijonojen avulla
  • Suuri tulotaajuus, maks. 60 000 pulssia / min
  • Erilaisia konfiguroitavia valvontatoimintoja
  • Selkeä, kirkas OLED-näyttö
  • Laaja käyttölämpötila-alue

Pulssinkäsittelyjärjestelmät - Pyörimissuuntavalvonta


Kiertosuunnan valvonta

Kiertosuuntavahti ilmoittaa pyörivän akselin kiertosuunnan ajallisesti siirtyneiden impulssien perusteella. Ne otetaan esim. käyttöön sen takaamiseksi, että laitteiston ruuvikuljetin kuljettaa materiaalia vain annettuun suuntaan. Siten vältetään tukokset, tuotannon pysähtyminen ja laitevauriot. Ylikuormitetussa nosturissa tai jarrujen pettäessä laitteet tunnistavat kuorman tahattoman laskemisen.
Tyypillisesti kaksi induktiivista anturia toimii pulssigeneraattorina. Kiertosuunta määritellään sen perusteella, kumman anturin tunnistuskiekko ensin vaimentaa akselilla.
ifm-valikoimassa on laitteita, joissa on yksi binäärilähtö kiertosuunnan näyttöä varten ja toinen binäärilähtö kierrosluvun valvontaa varten, sekä laitteita, joissa on yksi binäärilähtö myötäpäiväistä kiertosuuntaa ja yksi binäärilähtö vastapäiväistä kiertosuuntaa varten ja samanaikaisesti pysäytyksen valvonta.