1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikeanturit
  4. Signaalimuunnosyksiköt
  5. Pulssinpidennys

Signaalimuunnosyksiköt - Pulssinpidennys

  • Signaalien muokkaus hitaille ohjausjärjestelmille
  • Luotettava lyhyiden pulssien käsittely
  • Nopea ja aikaa säästävä kiskoasennus


Pulssinpidennys

Koneissa ja laitteissa on usein valvottava ja mitattava pulssijonoja. Synnytetyt signaalit on esikäsiteltävä ohjausjärjestelmässä mittausta varten. ifm-valikoimassa on pulssijakajia, pulssinpidentäjiä, taajuusvirtamuuntimia ja laitteita signaalien varustamiseksi kytkentä- ja irtikytkentäviiveellä.
Kaikki laitteet voidaan kätevästi asentaa kiinnityskiskoon.