1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikeanturit
  4. Signaalimuunnosyksiköt

Signaalimuunnosyksiköt

  • Luotettava pulssien venytys ja jako
  • Luotettava taajuus/virta -muunnos
  • Säädettävä veto- ja päästöviive

Signaalien muuntojärjestelmä

Koneissa ja laitteissa on usein valvottava ja mitattava pulssijonoja. Synnytetyt signaalit on esikäsiteltävä ohjausjärjestelmässä mittausta varten. ifm-valikoimassa on pulssijakajia, pulssinpidentäjiä, taajuusvirtamuuntimia ja laitteita signaalien varustamiseksi kytkentä- ja irtikytkentäviiveellä.
Kaikki laitteet voidaan kätevästi asentaa kiinnityskiskoon.