You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikeanturit
  4. Kompaktipyörintävahdit
  5. Kompaktipyörintävahdit räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin

Nopeusanturit - Kompaktipyörintävahdit räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin

  • Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
  • Helppo parametrien asetus itse laitteessa
  • Säätöprosessi säästää aikaa ja kustannuksia käyttöönotossa
  • Suora liitäntä logiikkaan
  • Kaksi yhdessä: pulssianturi ja vahvistinelektoniikka samassa kotelossa

Nopeusanturit - Kompaktipyörintävahdit räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin

Compact-pyörintävahti räjähdysvaaralliselle alueelle

Monissa teollisissa sovellutuksissa on käyttölaitteiden kierroslukua tai pysäytyksiä valvottava. Räjähdysvaarallisilla alueilla voidaan kierroslukuantureiden avulla luotettavasti tunnistaa käyttölaitteiden pysäytykset, kierrosluvun ylitykset ja alitukset sekä hihnakuljettimien hihnan repeytyminen.
Rakennesarjan DI kompaktipyörintävahdeissa yhdistetään pyörintänopeuden tunnistus ja valvonta samaan laitteeseen. Anturipää toimii samalla tavalla kuin induktiivinen anturi. Anturi tunnistaa sen ohi kulkevat käyttöpinnat koneenosan pyöriessä, esim. hammaspyörissä tai nokka-akseleissa. Sisäänrakennettu mittausyksikkö muuntaa tämän informaation kierrosluvuksi.
Tavoitekierrosluku asetetaan helposti laitteessa potentiometrillä tai painiketta painamalla.
Laitteita voidaan käyttää ryhmän II, kategorian 3D, vyöhykkeen 22 (ei-johtavat pölyt) mukaisesti.