1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikeanturit
  4. Pulssi- ja kulma-anturit
  5. Koko tuotevalikoima

Kulma-anturit - Koko tuotevalikoima

  • Kompakti ja kestävä kotelo
  • Kotelointi normaalien teollisuusstandardien mukaan
  • Kaapeliliitäntä aksiaalinen / radiaalinen
  • Mallit sisäänrakennetulla kenttäväyläliitännällä


Kokonaisvalikoima

Monissa valmistusprosesseissa ja tuotantoprosesseissa, liikkuvassa kalustossa ja uusiutuvan energian alalla, ovat kulma-anturit vahvistaneet paikkansa luotettavina mittausmuuntimina tarkkoihin asemointitehtäviin. Ne muuntavat kiertoliikkeet digitaalisiksi signaaleiksi. Kulma-antureissa käytetään kulumatonta, optoelektronista tai magneettista tunnistusperiaatetta. Tärkeä osa tätä järjestelmää on kiinteästi akselille kiinnitetty pulssilevy tai liikkuva magneettikannatin.
Kulma-anturit jaetaan inkrementaali- ja absoluuttiantureihin.
Inkrementaalianturit kehittävät tietyn määrän pulsseja akselin jokaisella kierroksella. Niiden avulla voidaan mitata kiertokulmaa tai lineaariliikettä.
Absoluuttiset kulma-anturit, joita kutsutaan myös kulmakoodareiksi, antavat jokaiselle kulma-asennolle yksiselitteisen arvon, jopa useampien kierrosten aikana.