You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikeanturit

Liikeanturit

Motion Control -liikeanturit

Monissa teollisissa sovellutuksissa on käyttölaitteiden kierroslukua tai pysäytyksiä valvottava, nopeudet, taajuudet, kierrosluvut, etäisyydet, kulmat ja sijainnit määriteltävä tarkasti, ja ajantasaiset prosessiarvot näytettävä, työstettävä ja siirrettävä eteenpäin.
Auto- tai elintarviketeollisuudessa, terästehtaissa ja kaivosalalla voidaan kierroslukuantureiden avulla luotettavasti tunnistaa käyttölaitteiden pysäytykset, kierrosluvun ylitykset ja alitukset sekä hihnakuljettimien hihnan repeytyminen. Liikkuvissa koneissa, kuten esim. haarukkatrukeissa, kierroslukuanturit toimivat kierroslukumittareina.
Kulma-anturit ovat osoittautuneet kuljetintekniikassa ja puuteollisuudessa luotettaviksi mittausmuuntimiksi tarkoissa asemointi- ja etäisyysmittaustehtävissä.
Pyörintävahdit mahdollistavat erilaisten pyörintänopeuksien ja monimutkaisten luisto-, synkronointi- ja suunnanmittaussovellutusten yksinkertaisen valvonnan.
Monitoiminäytöt näyttävät ajantasaiset tosiarvot ja voivat lisäksi ilmoittaa ohjausjärjestelmälle raja-arvojen saavuttamisen tai ylittämisen tai laskea ja näyttää kierroslukuja, nopeuksia, kappalelukumääriä ja läpikulkuaikoja.